Disclaimer

Op onze werkzaamheden zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en worden op verzoek verstrekt. Tevens zijn deze algemene voorwaarden te downloaden.
 

Alle informatie is vrijblijvend tenzij anders aangegeven. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.